101 mahdollisuutta -hankkeella haetaan ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja ja työllistää. Kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

Monet työelämään valmentavat koulutusohjelmat koskevat useasti ainoastaan itse työnhakua, eikä niissä tarkastella itse työttömyyden ongelman aiheuttajaa. Monet hankkeet taas tarjoavat työn ulkopuolista toimeliaisuutta, eikä niissä pyritä korjaamaan työttömyyttä vaan vain osattomuutta. Useasti ongelma ei ole siinä eikö työttömät osaisi hakea töitä. Ongelma on syvemmällä, johon toki osallistuvuus on oiva apu. 101 mahdollisuutta –hanke kuitenkin yhdistää nämä molemmat asiat.

Työn merkitys ihmiselle on suuri ja, jos ihminen on ollut työelämän ulkopuolella jo pitkään, se ei vaikuta ainoastaan ihmisen työ- vaan myös toimintakuntoon. Tämän takia 101 mahdollisuutta -hankkeen toiminnassa painotetaankin ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Hankkeen aikana ohjattavat koulutetaan Työ- ja elämäntaidot uusiksi – koulutusohjelman avulla, minkä jälkeen valikoidaan työelämään valmiita Suomisiistiksi –hankkeeseen, josta heidät sijoitetaan yhdistyksen valmiiksi neuvottelemiin avoimiin työpaikkoihin. Kaikki hankkeen kautta järjestettävät työpaikat ovat työehtosopimuksen mukaisesti palkattuja.

Hankkeen näkyvyyden maksimoinnilla tullaan varmistamaan suuren yleisön tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista, jolloin varmistetaan koulutusohjelmaan myös suuri määrä avun tarpeessa olevia henkilöitä. Hankkeella on tarkoitus saavuttaa vähintään joka kolmas pitkäaikaistyötön nuori ja työllistää näistä suoraan joka kolmas.