NUORISOTAKUU HISTORIA

 

Nuorisotakuu -ohjelma tuotiin Kataisen hallituksen aikana Suomeen 2011, Euroopan Sosiaalirahaston hankkeena.
Syy ohjelman tuontiin oli nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu.

Nuorisotyöttömyys oli ylittänyt jo 25-prosentttia.

Ohjelman vetovastuun otti Työ- ja elinkeinoministeriö, jolle määriteltiin 60 miljoonan vuotuinen budjetti.
Tavoitteeksi asetettiin jokaisen alle 30-vuotiaan vastavalmistuneen ja alle 25-vuotiaan koulutusta vailla olevan työllistäminen tai koulutukseen järjestäminen kolmen kuukauden sisällä.

Suomen hallitus päätti luovuttaa nuorisotyöllisyyden parantamisen 2015-16 vuoden vaihteessa ja leikkasi Nuoristotakuu -ohjelman budjettia 94-prosenttisesti, 60 miljoonan vuosibudjestista 10 miljoonan kolmivuotisbudjettiin.

Tämän jälkeen Nuorisotakuu ry on luonut eri hankkeita tavoitteena tuon leikkausloven paikkaaminen.
________________________________________________________________________

MENESTYKSEKKÄÄT TYÖLLISYYSHANKKEET

2016 Nuorisotakuu aloitti Suomisiistiksi -hankkeen, jossa loi täysin uudenlaisen tavan työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä.

Hanke mahdollisti satoja työpaikkoja Nuorisotakuun yhteistyökumppaneille ja erikseen etsimiin piilotyöpaikkoihin. Hankkeen pyrkimyksenä oli ehkäistä syrjäytymistä ja työttömyyttä nuorten kohdalla.

Nuorisotakuu ry:n Suomisiistiksi -hanke vastasi maamme heikkoon työllisyystilanteeseen edistämällä työllisyyttä Suomessa. Suomisiistiksi -hanke oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, jossa työllistämisen lisäksi pyrittiin vaikuttamaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin.

Nuorisotakuu ry kokosi hankkeen taakse lukuisia työttömien, ja siten syrjäytymisvaarassa olevien kanssa työskenteleviä yhdistyksiä, yrityksiä ja kunnallisia organisaatioita, mikä edesauttaa eri toimijoiden tavoitteiden yhtenäistämistä. Hanketta suoritetaan vahvassa yhteistyössä työllistäjien, yhdistyskentän ja julkishallinnon kanssa.

Suomisiistiksi -hankkeen kautta on työllistetty satoja nuoria ja toimitettu työvalmennukseen moninkertainen määrä. Nyt hanke yhdistyy osaksi 101 mahdollisuutta –hanketta, tuoden äärimmäisen tehokkaan rekrytointi- ja työllistämiskonseptin osaksi suurhanketta.

________________________________________________________________________

 

TULEVAISUUS

 

2018 aloitetaan uusi hanke, 101 mahdollisuutta, jossa työllistämisen lisäksi Nuorisotakuu koordinoi nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä omaan työvalmennukseen.

101 mahdollisuutta -hankkeella haetaan ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja ja työllistää. Kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

 

Monet työelämään valmentavat koulutusohjelmat koskevat useasti ainoastaan itse työnhakua, eikä niissä tarkastella itse työttömyyden ongelman aiheuttajaa. Monet hankkeet taas tarjoavat työn ulkopuolista toimeliaisuutta, eikä niissä pyritä korjaamaan työttömyyttä vaan vain osattomuutta. Useasti ongelma ei ole siinä eikö työttömät osaisi hakea töitä. Ongelma on syvemmällä, johon toki osallistuvuus on oiva apu. 101 mahdollisuutta –hanke kuitenkin yhdistää nämä molemmat asiat.

 

Työn merkitys ihmiselle on suuri ja, jos ihminen on ollut työelämän ulkopuolella jo pitkään, se ei vaikuta ainoastaan ihmisen työ- vaan myös toimintakuntoon. Tämän takia 101 mahdollisuutta -hankkeen toiminnassa painotetaankin ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Hankkeen aikana ohjattavat koulutetaan Työ- ja elämäntaidot uusiksi – koulutusohjelman avulla, minkä jälkeen valikoidaan työelämään valmiita Suomisiistiksi –hankkeeseen, josta heidät sijoitetaan yhdistyksen valmiiksi neuvottelemiin avoimiin työpaikkoihin. Kaikki hankkeen kautta järjestettävät työpaikat ovat työehtosopimuksen mukaisesti palkattuja.

 

Hankkeen näkyvyyden maksimoinnilla tullaan varmistamaan suuren yleisön tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista, jolloin varmistetaan koulutusohjelmaan myös suuri määrä avun tarpeessa olevia henkilöitä. Hankkeella on tarkoitus saavuttaa vähintään joka kolmas pitkäaikaistyötön nuori ja työllistää näistä suoraan joka kolmas.

 

Yhden henkilön valmennus eli kouluttaminen maksaa 75 euroa ja tavoite on, että vähintään puolet osallistujista työllistyy.

_____________________________________________________________________

 

JOKAINEN EURO TOIMINTAAMME ON TÄRKEÄ

 

Nuorisotakuu ry toimii täysin omilla varoillaan ja vailla valtion tukia. Siksi jokainen euro yhdisykselle on tarkeä. Suomessa on tuhansia yrityksiä ja yksityishenkilöitä lähtenyt jo mukaan sekä työllistämään että tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimia. Mutta vielä on paljon jäljellä tekemistä.

 

Vastikkeeksi kannatusjäsenyyksistä olemme lahjoittaneet työ-ja elinkeinoministeriön johtoa myöden kiitellyn kirjasarjamme viimeisimmän painoksen, AJANTASAINEN OPAS

TYÖNHAKUUN 2.0, joko tukijoille tai heidän haluamalleen taholle.

 

Yleensä kirjat on lahjoitettu eteenpäin esim. oman alueen työttömien yhdistykselle, toisen asteen oppilaitokselle tai nuorisotalolle.

 

Nuorisotakuu toimittaa kirjat halutulle taholle mukana saate ja tieto lahjoittajasta.

 

 

_____________________________________________________________________

UUDEN KANNATTAJAN MERKITSEMINEN JÄRJESTELMÄÄMME

 

Tilausjärjestelmämme käsittely on helppoa, eikä vaadi rahan käsittelyä laisinkaan. Kun olet hankkinut nuorisotakuulle kannattajan, mene hänen kanssaan yhdessä tekemään jäsenyyden rekisteröinti osoitteeseen:

 

https://holvi.com/shop/nuorisotakuu/

 

  1. Valitse ensin onko asiakkaasi yritys- vai yksityiskannattaja.
  2. Tämän jälkeen valitse paketti, jonka asiakas sinulta haluaa.
  3. Lisää ostos koriin.
  4. Siirry maksamaan.
  5. Kirjoita ensin lahjoitusosoite, jos kirja lahjoitetaan kolmannelle taholle.
  6. Ja saman kentän loppuun oma myyjätunnus, jotta kauppa voidaan kohdistaa sinulle (sait maksun yhteydessä Holvista sähköpostin, jossa se on muotoa RECEIPT-000238-2017, tässä tapauksessa 000238 on myyjänumerosi.
  7. Jatka maksutietoihin.
  8. Täytä maksajan tiedot ja tallenna & jatka.
  9. Pyydä uutta kannattajajäsentä hoitamaan tilauksen maksu Holvissa.

 

Voit myös pyytää esim. tuttavaasi tekemään tilauksen, mikäli hän muistaa mainita myyjänumerosi.

NUORISOTAKUU TOIVOTTAA SINULLE VILPITTÖMÄSTI ONNEA HIENOSSA URAVALINNASSASI!

Jos haluat kertoa ystävällesi tästä mahdollisuudesta, pyydä hänet tänne.