Taitoja työhön ja elämään -koulutusohjelman avulla Nuorisotakuu ry on ottanut osakseen yhteiskunnallisen vastuun edistäessään nuorisotyöllisyyttä sekä vaikuttaessaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Koulutusohjelman tarkoituksena on saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Koulutusohjelmalla vaikutetaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, sillä hankkeella edistetään syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vaikuttaessaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, hankkeella edistetään kilpailukykyisempää taloutta.

Taitoa työhön ja elämään –koulutusohjelmassa tavoite on kerrata kaikki perusasiat työelämästä ja työnhausta nuorille:

  • Kuinka käyttäytyä sosiaalisessa mediassa, ettei pilaa tulevaisuuden työmahdollisuuksia
  • Miten luodaan hyvä ja toimiva CV sekä työhakemus
  • Mistä palkka koostuu – työehtosopimukset
  • Oman talouden hallinta ja vastuullisen kuluttaminen
  • Miksi maksetaan veroja ja TyEl-maksuja
  • Työhaastattelutilanne ja siihen valmistautuminen

Hanke on kohdistettu ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteisiin vahvistamalla heidän työ- ja elämäntaitoja. Hankkeen ohjattavia kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa työtilanteissa ja -yhteisöissä. Hankkeessa huomioidaan jokaisen kurssilaisen yksilölliset tarpeet sekä katsotaan, mitkä tekijät vaikuttavat kunkin yksilön kohdalla. Hankkeen tarkoituksena onkin ohjata osallistuvia löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä työelämässään sekä rakentamaan heidän myönteistä kuvaa omasta identiteetistään. Omasta sosioekonomisesta asemasta lähtee myös muu arjen sujuvuus.

Nyt koulutusohjelma yhdistyy osaksi 101 mahdollisuutta –hanketta, tuoden äärimmäisen tehokkaan työvalmennus- ja rekrytointi-profilointikonseptin osaksi suurhanketta.