Nuorisotakuu ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää nuorisotyöllisyyttä sekä edesauttaa Euroopan Unionin yhteishankkeen, Nuorisotakuu-ohjelman toteutumista Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on erityisesti nuorten työelämään pääsyn tukeminen syrjäytymisen ehkäisy ja nuorisotyöllisyyden kääntäminen nousuun.

 

Nuorten työmarkkinat ovat huonossa kunnossa. Suomessa on jopa 12 000 pitkäaikaistyötöntä nuorta (heinäkuu 2017, TEM). Heinäkuun 2017 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Suomessa yhteensä 106 100 (Tilastokeskus 2017). Nämä nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja nuorten kohdalla puhutaankin jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena ammatit, koko työelämä, ja työn luonne ovat muuttuneet ja sillä on vääjäämättä myös suora vaikutus jokapäiväiseen elämään, varsinkin jos jää työelämän ulkopuolelle.